W dniach 15.02.2016 i 17.02.2016 odbyło się szkolenie dotyczące cyberprzemocy. Uczestniczyli w nim wspólnie pracownicy ZAZ nr 1 i ZAZ nr 2. Spotkanie prowadzone było przez specjalistę w dziedzinach - Zarządzanie Oświatą, Technologia Kształcenia Multimedialnego, Informatyka w szkole - Pana Marka Stawarczyka i dotyczyło dwóch aspektów niebezpieczeństw w sieci. Pierwsza część ukazała niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych, druga natomiast przedstawiła zagrożenia związane z możliwością korzystania z kredytów branych na dowód osobisty, umowami zawieranymi przez Internet oraz problem handlu danymi osobowymi i brakiem anonimowości w sieci.

W przedświąteczną środę 23.12.2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników ZAZ nr 1. Zorganizowane zostało w ramach Rehabilitacji Społecznej i miało na celu wprowadzenie w klimat nadchodzącego Bożego Narodzenia. Każdy z uczestników przygotował symboliczny poczęstunek, którym wzajemnie się dzieliliśmy. Podczas spotkania łamano się opłatkiem, składano życzenia, wspólnie kolędowano. Właśnie takie momenty powodują łączenie się jednostek w grupę i uczucie prawdziwej więzi, nie tylko pracowniczej, ale także koleżeńskiej.

W dniach 17 - 18.12.2015 roku kadra obsługowa ZAZ nr 1 i ZAZ nr 2 wspólnie wzięła udział w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Prowadzący - Pan Rafał Jakubowicz - mgr pielęgniarstwa i doświadczony ratownik medyczny, przekazał pracownikom wiedzę teoretyczną oraz przede wszystkim nauczył praktycznego działania w sytuacjach wymagających znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.

We wrześniu nasza drużyna piłkarska brała udział w zorganizowanym przez WTZ Stara Wieś turnieju. W wyjeździe do Brzozowa, gdzie odbyły się zawody uczestniczyli pracownicy ZAZ nr 1 z działu produkcji podpałek i działu porządkowo - gospodarczego, którzy należą do drużyny, wspólnie z trenerem oraz wsparciem instruktora nauki zawodu.

26.08.2015 r. zorganizowane zostało szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy podczas spotkania otrzymali niezbędną wiedzę na temat obowiązku i potrzeby przestrzegania zasad BHP oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.

W dniach 16.06.2015 r. i 23.06.2015 r. odbyły się dwa spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie. Szkolenie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną.