W Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 1 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu zajęć prowadzonych przez pracowników z niepełnosprawnością. Dzisiejsze zajęcia poprowadził Pan Michał Znój - niewidomy pracownik działu produkcji podpałek. Dla współpracowników przygotował trening intelektualny w formie interesujących ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie. Wdrożył również w życie opracowaną przez siebie grę "Kto pierwszy ten lepszy!", która wszystkim nam się spodobała. Był to bardzo mile i twórczo spędzony czas.