Cztery ostatnie miesiące 2016 roku był to w Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 1 czas szczególny. Pracownicy z działu produkcji podpałek oraz z działu porządkowo - gospodarczego ZAZ Nr 1 uczestniczyli w wewnętrznym projekcie "Szanujesz współpracowników - dbasz o relacje w pracy". Celem projektu było kształtowanie i wzmacnianie serdeczności we wzajemnych kontaktach w miejscu pracy. Pracownicy, którzy swoją postawą zasłużyli na szczególne wyróżnienie mieli przywilej, jako pierwsi, obejrzeć film wyświetlony przez nasz nowy sprzęt - rzutnik oraz ekran projekcyjny! Jeśli prawdą jest, że śmiech to zdrowie, to z dzisiejszej projekcji wyszliśmy dużo, dużo zdrowsi ! ;)

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom ZAZ Nr 1 za zaangażowanie i współpracę!

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Przywilej zwycięzcy