Tytuł Pracownika Miesiąca zdobyli Pani Klaudia Brzęk (dział pralniczy) oraz Pan Krzysztof Szmyd (dział porządkowo-gospodarczy).

Zwycięzcy prezentowali wysoki poziom motywacji do pracy: angażowali się w wykonywanie swoich obowiązków, byli przy tym dokładni, przejawiali inicjatywę, cechowała ich pogoda ducha, pozytywne nastawienie i chęć współpracy z innymi. Na szczególne wyróżnienie w miesiącu marcu zasłużyli również Pani Barbara Zajdel oraz Pan Michał Gazda.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy oraz życzymy sukcesów na kolejne, wiosenne dni pracy. Powodzenia w kwietniu!