26.07.2016 r. kolejny pracownik - Pan Paweł Bryniak, opuścił Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 rozpoczynając zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Dzięki odwadze w podejmowaniu prób odnalezienia pracy zgodnej z predyspozycjami i preferencjami zawodowymi oraz wsparciu i pomocy trenera pracy osiągnął sukces. Jesteśmy dumni z pracownika, który przy współpracy ze specjalistami zrealizował założenia Indywidualnego Programu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, osiągając poziom samodzielności pozwalający na realizację swoich marzeń i planów.

Jeszcze raz GRATULUJEMY!!!