"Niepełnoprawni to pełnosprawni zawodowcy w pracy"

Jednym z głównych założeń Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dokonuje się to poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące aktywizację i rehabilitację zawodową, rehabilitację psychologiczną, społeczną oraz ruchową.

Po zrealizowaniu założeń programowych nasi pracownicy nabywają umiejętności pozwalające na podejmowanie prób konfrontacji z otwartym rynkiem pracy. Dzięki temu mogą osiągnąć większą samodzielność i zaradność życiową, wzrasta ich jakość życia jak również stabilność finansowa.

Serdecznie gratulujemy Panu Krzysztofowi, który jako pierwszy z pracowników ZAZ w Krośnie rozpoczął zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Jest to przykład na to, że połączenie chęci osoby niepełnosprawnej oraz odpowiednio zindywidualizowanych metod aktywizacji zawodowej przynosi pozytywne rezultaty.

Życzymy naszym pracownikom samych takich sukcesów!