Na początku lutego pracownicy z niepełnosprawnością ZAZ Nr 1 uczestniczyli w warsztacie pt. "Jak rozsądnie gospodarować swoim urlopem wypoczynkowym?" opracowanym i przeprowadzonym przez Panią psycholog. Program warsztatu obejmował zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne, podczas których Pani psycholog:

  • wspólnie z pracownikami analizowała i modyfikowała przekonania na temat urlopów pracowniczych
  • rozwijała świadomość rozsądnego planowania urlopu
  • omawiała korzyści zdrowotne i zawodowe wynikające z korzystania z przysługującego pracownikowi czasu wolnego
  • zapoznała ze skuteczną metodą wspomagającą rozważne organizowanie urlopu
  • zainicjowała naukę gospodarowania oraz samodzielnego monitorowania dni wolnych od pracy w praktyce, którą systematycznie będzie kontynuować w 2017 r.

Dzięki zajęciom wyrabiamy w sobie nawyk umiejętnego łączenia czasu wolnego, wypoczynku, rekreacji, nauki i pracy zawodowej tak, aby wzajemnie tworzyły spójną całość.