Pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 podczas rehabilitacji przy pomocy trenera pracy przypomnieli sobie o zakresie czynności, który obowiązuje w poszczególnych działach Zakładu.