W przedświąteczną środę 23.12.2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników ZAZ nr 1. Zorganizowane zostało w ramach Rehabilitacji Społecznej i miało na celu wprowadzenie w klimat nadchodzącego Bożego Narodzenia. Każdy z uczestników przygotował symboliczny poczęstunek, którym wzajemnie się dzieliliśmy. Podczas spotkania łamano się opłatkiem, składano życzenia, wspólnie kolędowano. Właśnie takie momenty powodują łączenie się jednostek w grupę i uczucie prawdziwej więzi, nie tylko pracowniczej, ale także koleżeńskiej.