26.08.2015 r. zorganizowane zostało szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy podczas spotkania otrzymali niezbędną wiedzę na temat obowiązku i potrzeby przestrzegania zasad BHP oraz prawidłowego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych.