W dniach 15.02.2016 i 17.02.2016 odbyło się szkolenie dotyczące cyberprzemocy. Uczestniczyli w nim wspólnie pracownicy ZAZ nr 1 i ZAZ nr 2. Spotkanie prowadzone było przez specjalistę w dziedzinach - Zarządzanie Oświatą, Technologia Kształcenia Multimedialnego, Informatyka w szkole - Pana Marka Stawarczyka i dotyczyło dwóch aspektów niebezpieczeństw w sieci. Pierwsza część ukazała niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym korzystaniem z portali społecznościowych, druga natomiast przedstawiła zagrożenia związane z możliwością korzystania z kredytów branych na dowód osobisty, umowami zawieranymi przez Internet oraz problem handlu danymi osobowymi i brakiem anonimowości w sieci.

Szkolenie stanowiło zbiór informacji na temat sieci i zagrożeń cyberprzemocą, przez co uświadomiono jego uczestnikom konsekwencje zachowań niewłaściwych, często zaliczanych nawet do przestępstw.