W dniach 16.06.2015 r. i 23.06.2015 r. odbyły się dwa spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krośnie. Szkolenie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną.

  • trening umiejętności praktycznych poruszania się po otwartym rynku pracy
  • autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • pisanie CV i listu motywacyjnego.

Jednym z zadań Zakładu Aktywności Zawodowej jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Organizowanie spotkań ze specjalistami takimi jak doradcy zawodowi jest formą pomocy w poznaniu swoich mocnych i słabych stron przez co odnalezieniu pracy zgodnie z naturalnymi predyspozycjami oraz zdobytymi podczas pracy w ZAZ umiejętnościami.