W dniach 17 - 18.12.2015 roku kadra obsługowa ZAZ nr 1 i ZAZ nr 2 wspólnie wzięła udział w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Prowadzący - Pan Rafał Jakubowicz - mgr pielęgniarstwa i doświadczony ratownik medyczny, przekazał pracownikom wiedzę teoretyczną oraz przede wszystkim nauczył praktycznego działania w sytuacjach wymagających znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia obejmował zapoznanie z definicją, celem i podstawą prawną udzielania pierwszej pomocy, zasadami wzywania służb ratowniczych. Omówione teoretycznie i przećwiczone praktycznie zostały również zachowania w sytuacjach takich jak utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości, udrażnianie dróg oddechowych, zadławienia, zawał serca, urazy narządu ruchu, rany krwotoki. Pracownicy ZAZ mieli możliwość przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo - oddechowej na fantomie według zasad obowiązujących dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.