Jak wiadomo podstawą w każdej pracy zespołowej jest zgodna współpraca, dlatego jej ćwiczenie w praktyce jest nieodłącznym elementem Rehabilitacji Zawodowej prowadzonej przez instruktorów nauki zawodu w ZAZ. Pracują oni nad relacjami i atmosferą panującą podczas pracy, koordynują, wspierają, niosą pomoc w sytuacjach trudnych. Uczą również osoby z niepełnosprawnością intelektualną właściwej organizacji pracy opartej na wzajemnym zaufaniu i zgodności.

Okres letni jest czasem szczególnym dla działu pralniczego ZAZ nr 1 ze względu na zwiększoną liczbę zleceń od kontrahentów. Jest też najlepszym przykładem jak świetna organizacja i współpraca osób zatrudnionych w pralni daje wymierne efekty w postaci zleceń realizowanych zawsze na czas i na najwyższym poziomie.