Od listopada 2016 r. w ZAZ Nr 1 ruszył opracowany przez psycholog ZAZ Nr 1 kompleksowy projekt "Pracownik Miesiąca" mający na celu wzmacnianie prawidłowych postaw w miejscu pracy, rozwijanie motywacji oraz wdrażanie osób z niepełnosprawnością do aktywnego uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Założeniem projektu jest wyróżnienie osób, które przestrzegają zasad obowiązujących w pracy, przejawiają właściwe zachowania i postawy, wykazują zaangażowanie w pracę zawodową oraz potrafią współpracować w grupie.

Za prawidłową postawę w Zakładzie Aktywności Zawodowej nr 1 pracownik otrzymuje tytuł "Pracownika Miesiąca" i nagrodę niespodziankę. W listopadzie "Pracownikami Miesiąca" zostali: Pani Monika Wójcik, Pani Klaudia Brzęk, Pani Magdalena Marecka (dział pralniczy), Pan Mariusz Kuzianik, (dział porządkowo-gospodarczy), Pan Michał GazdaPan Michał Znój (dział produkcji podpałek).

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w ZAZ! A już początkiem stycznia rozstrzygnięcie konkursu grudniowego! Do dzieła!