W dniu 30.10.2014 r. zorganizowane zostało pierwsze wspólne wyjście pracowników ZAZ nr 1, w ramach prowadzonej w zakładzie rehabilitacji społecznej. Stanowi ona uzupełnienie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne będące pracownikami ZAZ.

Jako uczestnicy wycieczki mieliśmy okazję nie tylko zwiedzić obiekt i obejrzeć ciekawe ekspozycje, ale również brać czynny udział w powstawaniu wyrobów szklanych, obserwować proces ich powstawania, utrwalania i zdobienia. Program wizyty obejmował również warsztaty z malowania na szkle, grawerowania, produkcji witraży, produkcji szklanych figurek metodą palnikową. Połączenie teorii z praktyką oraz pięknymi wytworami pracy artystów pozostawią niezatarte wrażenia u każdej osoby, która brała udział w tym ciekawym wydarzeniu.