Zakład Aktywności Zawodowej jest miejscem, gdzie osoby z niepełnosprawnością otrzymują zatrudnienie, jednocześnie są objęte kompleksową rehabilitacją społeczną, zawodową i ruchową. Zajęcia mają na celu usprawnianie i pokonywanie barier w różnych sferach życia, które wzajemnie się uzupełniają. W ujęciu całościowym wzrasta ogólna jakość funkcjonowania. Zadaniem ZAZ jest przede wszystkim aktywizacja przez pracę, dzięki czemu osoby niepełnosprawne osiągają większą samodzielność i nabywają kompetencji społecznych. Pracownicy, którzy osiągną odpowiedni poziom umiejętności zawodowych, dzięki wsparciu ZAZ będą mieli szansę na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy zgodnie z ich preferencjami i predyspozycjami.