Rehabilitacja zawodowa stanowi uzupełnienie codziennych oddziaływań generowanych przez pracę. Instruktor nauki zawodu podczas zajęć przekazuje wiedzę merytoryczną oraz utrwala ją przeprowadzając zajęcia praktyczne (indywidualne i grupowe) stosując metody pracy takie jak instruktaże, pokazy, praca wspólnie z instruktorem, naśladownictwo. Dzięki temu pracownik z niepełnosprawnością może systematycznie polepszać jakość swojej pracy poprzez ćwiczenie już nabytych umiejętności oraz naukę nowych.