Profesjonalne usługi pralnicze w Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie

ZAZ świadczy różnego rodzaju usługi, m.in. mamy dział pralniczy, znajdujący się w Krośnie w budynku Hotelu Nafta. Pracownicy niepełnosprawni wraz z koordynującymi pracę instruktorami profesjonalnie wykonują zlecenia dla hoteli, zajazdów, restauracji oraz klientów indywidualnych. Dzięki regularnemu treningowi umiejętności i sprawnej organizacji pracy jesteśmy w stanie wykonywać zlecenia na wysokim poziomie i zawsze na czas.

Dział produkcji podpałek ekologicznych K-Lumet w Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie

W siedzibie ZAZ nr 1, przy ulicy Armii Krajowej 3 znajduje się dział produkcji podpałek ekologicznych K-Lumet. Produkt wykonywany jest wyłącznie z elementów nietoksycznych, którymi są drewno, sznurek, papierowe rolki po papierze toaletowym (w zbiórkę rolek zaangażowane są szkoły i placówki) oraz parafina i służy do łatwego rozpalania ognia w kominkach, piecach i grillach. Instruktor nauki zawodu kontroluje jakość wykonywanych podpałek, natomiast ich tworzenie od podstaw należy do pracowników niepełnosprawnych. Opanowali oni umiejętności pozwalające im na dokładne wykonywanie zadań, zgodnie z zapotrzebowaniem. ZAZ nr 1 w Krośnie nabył prawo do produkcji i sprzedaży podpałek na podstawie umowy franchisingowej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Produkt jest kupowany od ZAZ przez większe i mniejsze sklepy oraz klientów indywidualnych.

Dział porządkowo-gospodarczy przy Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie

Dział porządkowo - gospodarczy wykonuje zlecenia od Miasta Krosna oraz klientów indywidualnych. Aktualnie jest to w większości praca w terenie. Specjalizujemy się przede wszystkim w pracach porządkowych na cmentarzach, porządkowaniu grobów, ulic, dbaniu o miejskie zieleńce, sprzątaniu i myciu pomników. Zorganizowana grupa pracowników niepełnosprawnych wraz z instruktorem wykonuje zlecenia, podczas których ważna jest współpraca i umiejętne planowanie zadań. Uczymy się przez to efektywnego działania, zgodnej pracy oraz prawidłowego nawiązywania relacji koleżeńskich.