W Zakładzie Aktywności Zawodowej Nr 1 odbyło się drugie spotkanie z cyklu zajęć prowadzonych przez pracowników ZAZ. Dzisiaj mieliśmy przyjemność posłuchać, co już od ponad 15 lat gra w duszy Pani Karoliny Gazdy. Dowiedzieliśmy się, że jej głównym hobby, a zarazem dobrym sposobem na utrzymanie kondycji pamięci, koncentracji uwagi oraz logicznego myślenia jest rozwiązywanie i tworzenie krzyżówek. Wiemy również, że Pani Karolina jest laureatką licznych konkursów, za które zdobywała m.in. nagrody pieniężne.

Na początku zajęć Pani Karolina zapoznała nas z historią powstania pierwszej krzyżówki na świecie i w Polsce, następnie przedstawiła różnice pomiędzy logogryfem, a krzyżówką oraz zaprezentowała różne rodzaje zagadek słowno-literowych. Na zakończenie zachęciła nas do treningu szarych komórek, podczas którego wspólnie rozwiązywaliśmy autorskie logogryfy o tematyce świątecznej ;).