Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy wspólną Wigilię, w której brały udział wszystkie działy produkcyjne i usługowe ZAZ. Obowiązki dotyczące organizacji podzielone zostały między osoby biorące udział w wydarzeniu - przygotowanie stołów, dekoracji, posiłków. Dzięki wspólnej pracy osób niepełnosprawnych i instruktorów udało się stworzyć przyjazną atmosferę wprowadzając uczestników w świąteczny nastrój. Wzajemne życzenia, smaczne posiłki i pozytywny klimat wspólnie spędzanego czasu uczyniły go wyjątkowym.

Czynny udział w większych czy mniejszych wydarzeniach społecznych ma ogromny wpływ na budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich oraz pokonywanie barier związanych ze stereotypami dotyczącymi niepełnosprawności.