Deklaracja dostępności

Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zazkrosno.org.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię "Czytaj więcej", "Zobacz więcej" i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa zazkrosno.org.pl spełnia wymagania w 94.96 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu


 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Jachimowska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 506 316 022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
 • Adres: ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 4327116

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


SIEDZIBA ZAZ nr 1 – ul. Armii Krajowej 3 Krosno

Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 PSONI Koło w Krośnie mieści się wolno stojącym, dwupiętrowym budynku przy ul. Armii Krajowej 3. Częścią użytkową i wynajmowaną przez ZAZ jest jedno piętro w budynku. Budynek jest własnością Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, a ZAZ nr 1 jest stroną najmującą lokal.
Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Posiada dwa wejścia do lokalu, gdzie jedno z nich posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Natomiast z drugiej strony do budynku prowadzą dwa schodki. Po obu stronach wejście wyposażone jest w poręcze.
Do udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością należą:

 • wejście do budynku posiadające podjazd dla osób z niepełnosprawnością,
 • szerokie, przeciwpożarowe, stalowe drzwi dwuskrzydłowe (do obu wejść),
 • szerokie drzwi do pomieszczeń - szerokość 90cm,
 • brak progów,
 • łazienka pozbawiona barier architektonicznych, dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • przestronne pomieszczenia,
 • dojazd do budynku pozbawiony barier architektonicznych,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
 • przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


PRALNIA WODNA – ul. Lwowska 21 Krosno

Pralnia wodna mieści się na ostatnim piętrze w Hotelu Krosno Nafta, gdzie ZAZ nr 1 najmuje od firmy INVESTIMUS pralnię. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Posiada jedno główne wejście do pralni do którego prowadzi 9 schodów. Do pralni można dostać się dzięki windzie zamontowanej na Hotelu Nafta Krosno.
Do udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością należą:

 • szerokie, przeciwpożarowe, stalowe drzwi dwuskrzydłowe,
 • szerokie drzwi do pomieszczeń,
 • brak progów,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • łazienka pozbawiona barier architektonicznych, dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • przestronne pomieszczenia,
 • dojazd do budynku pozbawiony barier architektonicznych,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
 • przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, 
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

CUKIERNIA „Na polance” – ul. Popiełuszki 81/3 Krosno

Cukiernia mieści się w dzielnicy Krosna – Polance. Do budynku prowadzi 7 schodów, do cukierni można się dostać wykorzystując podjazd dla wózków.
Do udogodnień umożliwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością należą:

 • szerokie, przeciwpożarowe, stalowe drzwi dwuskrzydłowe,
 • szerokie drzwi do pomieszczeń,
 • brak progów,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • łazienka pozbawiona barier architektonicznych, dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • przestronne pomieszczenia,
 • dojazd do budynku pozbawiony barier architektonicznych,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące,
 • przed budynkiem znajduje się parking, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive Web Design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.